Nagłówek strony

Idź do treści

Wrocławianki Roku 2021

Wrocławianki roku 2021

Wrocławska Rada Kobiet po raz drugi zaprasza do udziału w konkursie na Wrocławiankę Roku. W tym roku Polskie Stowarzyszenie Jazzowe jest organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Wrocław. 

Głównym celem inicjatywy jest m.in. promowanie idei zaangażowania zawodowego i społecznego oraz przedstawienie pozytywnego przykładu działań kobiet oraz na rzecz kobiet.

Dla kogo tytuł?

Tytuł „Wrocławianka Roku” przyznany zostanie w kategoriach:

  • Działalność równościowa,
  • Działalność społeczna i edukacyjna,
  • Działalność pro-ekologiczna,
  • Działalność naukowo-badawcza,
  • Działalność small biznes (mała przedsiębiorczość),
  • kategoria specjalna: Teraz młodość – siła młodości.

Zgłoszenia

Swoje kandydatki mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

– elektronicznie (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: wzd@um.wroc.pl),

– listownie na adres Organizatora: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4

– osobiście, w kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, parter, sala nr 4, stanowiska nr 6 i 7 (wejście od ul. Bogusławskiego 8,10).

– za pośrednictwem platformy ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, na adres: umwroclaw/SkrytkaESP);

W każdym zgłoszeniu należy dopisać: „Wrocławianki Roku”.

Kandydatki można zgłaszać do 28 października 2021.REGULAMIN oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajdziecie tutaj: https://tiny.pl/9976g

Back to top
QR code for print with page url