Nagłówek strony

O nas

Idź do treści

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Wrocław jest pozarządową organizacją działającą jako wspólnota twórców, organizatorów, publicystów, pasjonatów jazzu. Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa w obszarach kulturalnym i edukacyjnym na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz europejskim.

Misja realizowana jest poprzez szereg działań, tworzenie i realizację programów artystycznych i edukacyjnych, organizację i współorganizację wydarzeń: koncertów, festiwali, konkursów, szkoleń, warsztatów. Stowarzyszenie tworzy przestrzeń do współpracy pomiędzy artystami a odbiorcami muzyki. Wspiera oddolne aktywności artystyczne, współpracuje z instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego, w celu realizacji spójnej, długofalowej polityki kulturalnej dla miasta i regionu.

Współpracuje z instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi w regionie. Współpracuje z uczelniami artystycznymi Wrocławia współtworząc i realizując programy edukacyjne oraz interdyscyplinarne projekty artystyczne. Działa na rzecz wydarzeń kulturalnych poprzez budowanie publiczności, rozwijanie własnych kanałów informacyjnych i współpracę z mediami. Rozwija współpracę z otoczeniem społecznym, gospodarczym i edukacyjnym.

Saksofonista

Historia wrocławskiego jazzu

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe we Wrocławiu powstało w 1976 r. jako oddział Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego z Zarządem Głównym w Warszawie. Prężnie działające i dynamicznie rozwijające się środowisko muzyczne potrzebowało instytucji wspierającej inicjatywy artystyczne, pomagając sprawnym managementem w organizacji koncertów, promocji i działalności fonograficznej. Zanim powstał wrocławski oddział PSJ, artyści i zespoły działały przy oddziałach PSJ Warszawa i Kraków. Pierwszą siedzibą Zarządu PSJ o/Wrocław był Studencki Klub Pałacyk, ale dzięki staraniom Zarządu PSJ Urząd Miasta Wrocław przekazał w użytkowanie lokal przy ul. Łaziennej 4 (Jazz klub Rura). Pod tym adresem PSJ Wrocław działał od roku 1978 do 2011.

W pierwszych pięciu latach wrocławski oddział PSJ rozwijał się niezwykle dynamicznie, stając się najbardziej aktywnym, przynoszącym imponujące zyski i wzorcowym oddziałem, z własnym biurem koncertowym, klubem jazzowym, własnym oddziałem terenowym w Kaliszu oraz imponującą liczbą zespołów i artystów jazzowych, współpracujących z oddziałem. Od początku swojego istnienia PSJ Wrocław swoją działalnością wpisał się w karty historii i rozwój kultury miasta, organizując wydarzenia kulturalne, festiwale, koncerty, warsztaty. Najważniejszy z nich to Festiwal Jazz nad Odrą – we współorganizacji ze Zrzeszeniem Studentów Polskich, a w latach późniejszych we współpracy z Fundacją Jazz nad Odrą.

Powołał do życia i organizował własne festiwale, m.in. Jazz Tour – (wędrujący festiwal, z koncertami w głównych miastach Dolnego Śląska, a w kolejnych edycjach także w Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.), Wrocławskie Zaduszki Jazzowe, Wrocław Jazz Festiwal oraz Rura Jazz Festiwal. Dzięki PSJ Wrocław, terenowemu oddziałowi w Kaliszu, zorganizowano pierwsze edycje Konkursu Pianistów Jazzowych, początkowo lokalny festiwal stał się renomowanym Międzynarodowym Festiwalem Pianistów Jazzowych, także z międzynarodowym konkursem. Listę tych szczytnych dokonań zamykają niezliczone koncerty, m.in. cykl koncertów Jazz w Filharmonii i Warsztatów Jazzowych. W pierwszej dekadzie lat 2000, Stowarzyszenie przekształcone zostało w Organizacją Pożytku Publicznego i znacznie ograniczyło swoją działalność, a następnie zostało rozwiązane.

Historia PSJW

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Wrocław jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji wrocławskiego jazzu. 24 czerwca 2014 r. decyzją Walnego Założycielskiego Zebrania Członków PSJ powstaje nowe samodzielne Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Wrocław (PSJW) – nowa organizacja pozarządowa działającą jako wspólnota twórców, organizatorów, publicystów, pasjonatów jazzu. Misją PSJW jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa w obszarach kulturalnym i edukacyjnym na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz europejskim. Swoją misję realizuje poprzez szereg programów artystycznych i edukacyjnych. Stale rozwija współpracę z instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi w regionie, a także z instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego, w celu realizacji spójnej, długofalowej polityki kulturalnej dla miasta i regionu. Wspiera też oddolne aktywności artystyczne.

Współpracuje z uczelniami artystycznymi Wrocławia współtworząc i realizując programy edukacyjne oraz interdyscyplinarne projekty artystyczne. Działa na rzecz twórców oraz wykonawców poprzez budowanie publiczności, rozwijanie własnych kanałów informacyjnych i współpracę z mediami. Rozwija współpracę z otoczeniem społecznym, gospodarczym i edukacyjnym. W chwili obecnej siedzibą stowarzyszenia jest Klub Muzyczny Liverpool mieszczący się we Wrocławiu przy Świdnickiej 37, gdzie regularnie odbywają się wydarzenia z jazzową i bluesową muzyka na żywo. Stowarzyszenie działa we Wrocławiu oraz regionie organizując i współorganizując muzyczne oraz edukacyjne inicjatywy, w tym festiwale, koncerty i warsztaty, wykłady z udziałem artystów z Polski i Europy. W 2017 roku powołało Bass and Beat Festival – międzynarodowe wydarzenie muzyczne, które do dziś zdążyło wpisać się w kulturalną przestrzeń miasta. Prowadzi również działalność integracyjną wrocławskiego środowiska poprzez organizację koncertów, jam session oraz spotkań okolicznościowych w klubie muzycznym Liverpool. Od 2020 PSJW jest partnerem merytorycznym i organizacyjnym RCK Pro Jazz Festival w Kołobrzegu.

Saksofonista
Back to top
QR code for print with page url